Tutaj jesteś:

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” powstało w maju 2007 roku. Członkowie nowopowstałej organizacji działali do tego momentu jako grupa nieformalna, nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach.
W poprzednich dwóch latach grupa ta organizowała cykliczne imprezy środowiskowe typu „Babski Comber”, „Dyskoteka Dojrzałego Człowieka. Fundusze zdobyte podczas tych imprez przekazane zostały przekazane Radzie Rodziców Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach.

Gierałtowicki słownik gwarowy powstał na podstawie ankiet językowych. Zapoznaj się z treścią »

● Działanie na rzecz rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży

● Kształtowanie twórczej postawy zawodowej nauczycieli i opiekunów dzieci

● Podejmowanie inicjatyw integrujących społeczność lokalną

● Działanie na rzecz kultury, sztuki i poszanowania tradycji