Tutaj jesteś:

Kilka słów o nas

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” powstało w maju 2007 roku. Członkowie nowopowstałej organizacji działali do tego momentu jako grupa nieformalna, nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. W poprzednich dwóch latach grupa ta organizowała cykliczne imprezy środowiskowe typu „Babski Comber”, „Dyskoteka Dojrzałego Człowieka”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i zakończyły się sukcesem finansowym. Fundusze zdobyte podczas tych imprez przekazane zostały przekazane Radzie Rodziców Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. Udało się w ten sposób wzbogacić księgozbiór biblioteki gimnazjalnej, dofinansować wycieczki uczniom, zorganizować Dzień Dziecka, sfinansować nagrody w różnych konkursach szkolnych a także zakupić sprzęt, z którego korzystają uczniowie podczas lekcji i zajęć popołudniowych. Obecnie już jako Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” pragniemy kontynuować organizację imprez środowiskowych i szkolnych oraz zdobywać fundusze uczestnicząc w realizacji grantów i projektów skierowanych do młodzieży.

Prezes Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość