Tutaj jesteś:

Śladem gwarków śląskich – zadanie publiczne

W obecnych czasach koniecznością staje się utrwalanie w naszej pamięci śladów przeszłości, wyrabianie poczucia zakorzeniania, kultywowanie tradycji przodków. Członkowie Stowarzyszenia złożyli do Urzędu Gminy Gierałtowice projekt, w ramach realizacji zadań publicznych, który dotyczył tego zagadnienia.

Otrzymaliśmy dofinansowanie i zorganizowaliśmy wyjazd edukacyjny do zabytkowej Sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu (21.11.2019). Do udziału w projekcie zaprosiliśmy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gierałtowice i ich nauczycieli. W wyjeździe brało udział 32 uczniów i trzech opiekunów. Członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze zorganizowali pogadanki o tradycjach górniczych dla młodzieży z terenu Gminy Gierałtowice. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności plastyczne i fotograficzne w ramach dwóch konkursów. Dzięki dotacji mogliśmy zakupić nagrody dla wyróżnionych osób. Uczniowie, którzy brali udział w wyjeździe do Zabrza przygotowali reportaże powycieczkowe. Młodzież wykonała antyramę z najlepszymi pracami fotograficznymi.

Uczestnicy realizujący zadanie umocnili swoje przekonanie, co do wartości własnej małej ojczyzny, Młodzież miała możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu. Podczas działań projektowych młodzież rozwinęła swoje umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.