Tutaj jesteś:

Pracownia

Projekt skierowany był do młodzieży gimnazjalnej. Zaproponowane cykliczne warsztaty artystyczne rozwinęły zdolności manualne i plastyczne młodych ludzi oraz zachęciły do kreatywności w dziedzinie sztuki. Warsztaty plastyczno-artystyczne miały duży wpływ na wszechstronny rozwój dzieci oraz były ważnym elementem w kształtowaniu nawyku spędzania czasu wolnego w twórczy sposób. Uczestnicy warsztatów poznali rozmaite techniki plastyczne, rozwinęli wyobraźnię i kreatywność, nauczyli się samodzielności, a także wytrwałej i rzetelnej pracy. Warsztaty stworzyły uczniom warunki do odniesienia sukcesu w atmosferze zabawy i relaksu. Umożliwiły wiarę we własne siły oraz nauczyły odpowiedzialności za swoje dzieło. Uczniowie twórczo uczestniczyli w życiu szkolnym i społecznym, np. poprzez prezentowanie swojej twórczości na wystawkach podczas zebrań rodziców i imprez środowiskowych oraz przygotowując upominki i dekoracje szkolne. Artystyczna praca sprawiła młodzieży dużo przyjemności, wywoływała radość i satysfakcję. Uczniowie również nauczyli się bardzo ważnej dla nich współpracy w grupie. Stale widoczna była przyjemność z tego, że sami mogą wykorzystać ciekawe techniki i tworzyć według własnych kreatywnych pomysłów.